Jellefons-leesboek.nl
Zij ervaren de gevolgen van sexueel misbruik.
HOOFDSTUK 11

 

Neeee……. Een oerkreet ontglipt Jelle's mond. Ontzet staart Jelle naar de brief van Fons. Fons is één van de slachtoffers. Met diepe uithalen huilt Jelle ineengedoken en opgerold op zijn bed. Krampachtig houdt hij de brief tussen zijn vingers en de woorden op dit vel papier branden in zijn brein" "ik ben slachtoffer van je vader geworden"! Jelle ondergaat dit uren in een martelende trans.

Dan komt hij bij zinne…. Ik moet handelen. Fons wil de vriendschap behouden, alleen heb ik tijd nodig om alles op een rijtje te zetten. Jelle klikt de computer aan. Op zijn minst moet ik een
e-mail sturen. Het e-mail adres sla ik op bij contactpersonen.
 
Aan        Nelleke @hotmail.com
Cc
Betreft    vriendschap
 
Hallo Fons,
Ik heb je brief ontvangen. Ik heb tijd nodig om alles op een rijtje te zetten. Ik neem zo snel mogelijk contact met je op via e-mail. Bedankt dat je op mijn brief gereageerd hebt.
Groetjes Jelle
 
Jelle klikt verzenden aan. Verstard blijft hij zitten. Dan valt hem bij ingekomen post een binnengekomen bericht op. Het is van Fons. Een ander e-mail adres is verstandig. Het moet een adres worden wat moeilijk te kraken is. Ik kan oma's naam gebruiken als sign in naam en haar meisjesachternaam als wachtwoord. Eerst maar een hotmailadres aanmaken. Dat is zo gebeurd. Jelle opent een nieuw e-mailbericht via zijn nieuwe e-mailadres.
 
Hallo Fons
Ik heb je e-mailbericht gelezen en dit is mijn nieuwe e-mailadres:
Trui @hotmail.com!
Bedankt nogmaals dat je contact zoekt.
Groetjes Jelle
 
Jelle klikt op verzenden en sluit" Internet" af. Automatisch klikt hij "Word" aan.
Wat nu!..... Alles op een rijtje zetten.
Punt 1 vragen opstellen voor mijn vader
Punt 2 mijn vader opbellen.
Punt 3 dan bekijken wat ik in de toekomst doe, of ik nog contact met hem wil.
Punt 4 Fons
Punt 5 ik zie wel, is afhankelijk van andere punten.
Opslaan onder nieuwe map:"Belangrijk," titel:"punten". Deze map sluit hij en opnieuw opent hij "word". Jelle wil vragen aan zijn vader opstellen. Ik zal eerst maar eens een kladje maken en iedere vraag die in me opkomt op de computer zetten. Duizend en een vragen borrelen in zijn hoofd op. Hoeveel kinderen zijn slachtoffer; meisjes en/ of jongens;  waar en hoe heeft hij het gedaan ( jelle betwijfelt of hij déze vraag ooit gaat stellen); wanneer is hij ermee begonnen;  heeft hij spijt van zijn daden;  voelt hij zich schuldig erover; wil hij zich laten behandelen; wie zijn de slachtoffers; wat gaat er gebeuren na de aangiften die de slachtoffers gedaan  hebben; blijft hij  nu uit de buurt van kinderen; waarom heeft hij nooit hulp gezocht
Jelle voelt zich een politiefunctionaris die een verhoor voorbereid. Zo'n verhoor heeft hij al een keer meegemaakt. Hij heeft die twee politieagenten aan het werk gezien bij het verhoor van zijn moeder. Het leek Jelle in elk geval op een verhoor, ook al beklemtoonden beide agenten dat het om een informatief gesprek ging. Ik vergeet bijna de belangrijkste vraag: waarom heeft hij het gedaan. Iedereen weet dat je van kinderen af moet blijven. Dat vertelt je geweten toch. Heeft die man wel een geweten ?…… Jelle weet hier toch geen antwoord op.  Voorlopig zijn dit de belangrijkste vragen. Jelle slaat de vragen op onder de map"Telefoon", titel "vragen aan Bob Hoogendoorn".
Beide bestanden print hij uit.
De computer zet hij uit.
Ik heb eerst rust nodig.
Ik moet eerst de toestand aan alle kanten bekijken en dan kan ik verder.