Jellefons-leesboek.nl
leesboek 12+ gevolgen van seksueel misbruik.
HOOFDSTUK 22

 

Fons belt Jelle.

Heb je de krant al gelezen.
Het is voorpagina-nieuws…….
Ja, ik heb de krant gelezen.
Beiden vallen stil.
Dan vervolgt Jelle. Afschuwelijk....en al die feiten....ik weet nog niet de helft, nog geen tien procent...
Weer volgt er een stilte.
Jelle vraagt hoe Fons zich voelt. In wezen staat jouw verhaal ook in de krant...ik bedoel wat er met jouw gebeurd is.
Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig.
Fons zucht eens diep.
Ik hang op en bel je zo terug. Fons legt de hoorn neer.
Hij draait het nummer van Opa van der Donk.
Hallo opa, kunnen wij vanavond nog bij je langs komen. Ik moet praten en ik denk dat Jelle het ook nodig heeft.
Geen enkel probleem, nodig Jelle maar uit.
Ik denk dat ik ook mijn gevoelens kwijt moet.
Om zeven uur stapt Jelle van zijn fiets af en belt bij opa van der Donk aan.
Opa kijkt naar buiten en wenkt Jelle snel naar binnen.
Fons komt zo, je zult behoorlijk geschrokken zijn van dat krantenbericht.
Hier is het ook niet rustig geweest vandaag.
Het lijkt wel of heel Gaandeweg weet dat ik de opa van een slachtoffer ben.
Nou de uitspraken liegen er niet om. Maar daar zal ik je niet mee vermoeien.
Fons komt achterom binnen. Hoi Jelle, Hoi opa.
Fons ploft in een stoel neer.
Eerst koffie en ik heb als troost een flinke taart gekocht. Opa wil nog weleens overdrijven als het om etenswaar gaat.
Belangrijk…..:we praten maar een kwartier over Bob Hoogendoorn en dan een luchtiger onderwerp graag.
Ik begin: Mijn informant heeft gisteren een verslag geschreven van de rechtzaak en vandaag zat het al bij de post. Ik heb kans gezien om het te scannen en opnieuw uit te printen en ieder van jullie krijgt een copy. Lees het maar rustig door.
 
Zitting Mervoudige Rechtskamer 's Hertogenbosch vrijdag 13 december 2000
Zaaknummer 51628-00
(zitting d.d. 14-11-2000 opgeschort wegens nader onderzoek)
 
De voorzitter verwoord de strafbare feiten die H. Ten laste zijn gelegd. Inhoudelijk  liggen er de volgende beschuldigingen: diverse keren heeft H. onzedelijke handelingen verricht variërend van vastpakken in het kruis tot aan verkrachtingen. De leeftijd van de slachtoffers varieert van 10 tot 15 jaar. H. had de bijnaam van stiekeme sexboer. H. verdedigt de legaliteit van zijn manier van stoeien.
Bij voetbalkampen en in de omkleedlokalen zondert hij zijn slachtoffers af en komt  H. tot misdrijven  waarbij sprake is van extreem gedrag. Zowel de voorzitter als later de officier gaan in op het tegenstribbelen van de jongens en het  fysieke overwicht van H.
In het begin heeft  H. gesteld dat deze jongens wel aangeven waar de grenzen liggen. Hij geeft nu toe dat het zijn verantwoordelijkheid is en hij betuigt spijt. Volgens het psychologisch rapport is bij H. een geringe mate van niet toerekeningsvatbaarheid  geconstateerd  en is zonder gerichte behandeling recidive niet uitgesloten.
H. volgt al een half jaar in Rotterdam een behandeling  op vrijwillige basis. Hij neemt deel aan een praatgroep. Behandeling duurt tot juli 2002.
De officier gaat onder meer in op verklaringen  van de jongens en de ouders en de impact hiervan. Hij neemt in zijn overweging mee het verzet tegen de handelingen.
Het ingrijpende van het gebeuren in de belevingswereld van de slachtoffers.
De schaamte om erover te praten, laat staan het aangifte doen van het gebeurde.
De maatschappij verwacht, volgens hem, dat hier streng en adequaat tegen opgetreden wordt.
De eis is drie jaar waarvan een jaar voorwaardelijk
 
Uitspraak volgt op 8 januari 2001
 
Opmerking: dit verslag is gemaakt door een toehoorder die anoniem wenst te blijven. Het is een eenmalige dienst.
 
Opa wat betekent recidive.
Nou dat betekent dat de kans op herhaling...dat hij het nog een keer doet, heel groot is. Zeker omdat hij in geringe mate niet toerekeningsvatbaar is.....zoiets als: hij weet niet wat hij doet...zijn geweten zegt hem niet te stoppen.
Jelle kijkt op van de brief van de anonieme schrijver.
Opa hebt u dat krantenbericht ook? Als je dit verslag ernaast legt krijg je een beter beeld.
Het is net of mijn vader een wildvreemde man is....
Jelle peinst:...Heb ik hem wel gekend? Die man is goed ziek en hoort in een inrichting voor geestelijk gestoorden. Dat is wat er staat! Kans op recidive is niet uitgesloten en hij moet behandeld worden. Maar wat als die behandeling niet helpt. Wat als er geen behandeling voor bestaat. Zoiets als ééns een dief altijd een dief, ééns een pedofiel altijd een pedofiel.
Mijn moeder gaat door het lint en mijn oma flipt ook als ze dit weten.
Ferm zegt Jelle meer voor zichzelf als naar opa en Fons: Bob Hoogendoorn is mijn vader niet meer, Bob Hoogendoorn is geen ouder meer voor mij, iemand die zoiets uithaalt met kinderen……..
Hij hoort niet meer in de buurt van kinderen te komen wat er ook gebeuren mag!
Dan kijkt Jelle vertwijfeld op.
Fons knikt en zegt: je hebt gelijk. Opa vindt dat ook.
Het kwartier is om. We houden ons aan de afspraak.
Iedereen nog koffie en een stuk taart? Vraagt opa.
Nu een luchtiger onderwerp. Iemand een suggestie...?
Iedereen zwijgt….
Ik stap maar eens op zegt Fons en Jelle wil ook graag weg.
Probeer in elk geval een rustige kerst te vieren en het nieuwe jaar goed te beginnen, zegt opa.
Houdt deze vriendschap vast want hij is heel belangrijk voor jullie beiden, trouwens ook voor mij.
Bedankt opa voor alle hulp….en toch rustige feestdagen gewenst.
Snel kijken de beiden jongens buiten of de kust veilig is en dan vertrekken ze. 
 
Jelle zet thuis aangekomen zijn fiets in het gammele schuurtje.