Jellefons-leesboek.nl
leesboek 12+ gevolgen van seksueel misbruik.
HOOFDSTUK 5

 

Meneer Holgersma van maatschappijleer vraagt om aandacht.

De klas blijft rumoerig.
"Alweer zo'n lesje van bureau Halt of zo", denkt iedereen.
Dat we vooral braaf moeten zijn en geen kattekwaad of erger moeten uitvreten want anders krijg je een taakstraf of zoiets.
Daar zal die agent wel voor komen, om dat haarfijn aan ons uit te leggen.
Nou dat verhaal kennen we al!
Meneer Holgersma tikt nu driftig met zijn ring op de tafel en maant om stilte.
Die vent heeft nog nooit de klas in de hand kunnen houden.
Raar dat hij nog niemand eruit heeft gestuurd, denkt Jelle.....
Waar is eigenlijk Fons, ik heb hem de laatste week niet meer gezien. Hij heeft ook niet gebeld en eigenlijk durf je na zo'n uitbrander van Frank geen contact meer te zoeken.
Het blijft raar. Die griep moet hem wel stevig te pakken hebben gehad.
Straks zal Holgersma wel weer ontploffen.... maar dat blijft uit.
De agent neemt het woord en iedereen wordt nu stil.
Hij heeft het over een ernstige zaak waarbij een zedendelict is gepleegd met een minderjarige; of iemand getuige is geweest of slachtoffer en als dat zo is of hij / zij een verklaring af wil leggen bij de politie; dat dat anoniem kan als je dat wenst.
Jelle denkt dat hij de gedachten van de klas kan horen kraken.
Stel je voor ... een pedofiel in Gaandeweg.
Dat die maar snel ophoepelt.
Die is ziek.
Die hoort in een gesticht thuis.
Je hebt toch geen sex met kinderen.
Die man is gestoord.
Jelle wordt al akelig bij de gedachte alleen al.
Iedereen zwijgt en gelukkig ziet Jelle niet dat een paar leerlingen stuurs zijn kant uitkijken.
Hij is zelf onder de indruk van het verhaal van die agent.
Dan vertrekt de agent en geeft meneer Holgersma de leerlingen nog de tijd om te reageren op wat er verteld is....
Maar iedereen zwijgt, niemand wil wat zeggen.....wat moet je zeggen over zoiets.
De rest van de les geeft meneer Holgersma vrij om huiswerk te maken.
De meesten staren stil voor zich uit.
Als de zoemer gaat is er bijna een begrafenisstemming.
Iedereen begint zoetjes aan te praten, te speculeren.
Sommige hebben de verhalen van Frank via via gehoord en ze zweren dat het waar is. Dat Fons het slachtoffer is.
Als Jelle in de buurt komt zwijgen ze ineens en beginnen dan quasie over iets anders te praten.
Jelle gaat bij een groepje oude vrienden staan en vertelt dat hij het erg vindt en vraagt wie het slachtoffer is.
Onthutst staren ze hem aan en dan vermannen ze zich en proberen een ander onderwerp aan te kaarten zoals de proefwerkweek die voor de deur staat.
Ineens "geïnteresseerd" doen ze alsof dit een heel moeilijke week wordt en dat ze nog heel hard voor moeten gaan leren.
Jelle weet niet wat hij ervan moet denken, maar ach, ze hebben in elk geval hun mond tegen hem open gedaan en hij heeft iets kunnen zeggen.