Jellefons-leesboek.nl
leesboek 12+ gevolgen van seksueel misbruik.vrienden
HOOFDSTUK 9

 

Ik wil niet meer naar die rotschool.

Ze hebben gelijk als ze beginnen te schelden.
Je denkt toch niet dat ik terug naar school ga om me af te laten rossen.
Ik ben me een beetje gek zeker.
Stuur me naar een andere school buiten dit dorp!
Mam, ga verhuizen naar de andere kant van dit land, waar ze ons niet kennen.
Maar laat me niet verrekken in dit dorp.
Jelle schreeuwt de longen uit zijn lijf en zijn ma kijkt hem hulpeloos aan.
Oma is op het kabaal afgekomen.
Anita , de jongen heeft gelijk. Je kunt niet van hem verwachten dat hij lijdzaam boet voor iets wat zijn vader heeft gedaan..Mensen zijn nu eenmaal dom genoeg om niet de dader maar zijn kind aan te vallen.
Als ik nou eens met je meega  naar jouw school  en we gaan samen naar de directeur.
Oma probeert nog tenminste iets te regelen voor me, denkt Jelle.
Het is niet veel wat we kunnen doen, maar voorlopig heeft je moeder nog geen woonruimte ergens anders en dus moeten we in die tussentijd tot een compromis komen.
Jelle pak je jas, dan gaan we met mijn auto naar jouw school. Hoe laat beginnen de lessen? Als we nou vlak na aanvang van de lessen binnen komen, dan heeft niemand dat zo direct in de gaten.
Kordaat stapt Oma de school binnen met Jelle in haar Kielzog. Het raam van de conciërge-lounge staat open en Fred de conciërge kijkt oma Huizinga aan en vraagt wat hij voor haar kan betekenen.
Ik wil samen met Jelle de directeur spreken, is hij aanwezig?
Fred belt en de directeur komt Oma en Jelle bij de conciërge-lounge ophalen.
Hij vraagt of ook de onderdirecteur en de vertrouwenspersoon binnen de school bij het gesprek aanwezig mogen zijn.
Dat is goed, zegt Oma kordaat.
Oma kijkt de drie personen die nu aan de grote directeurstafel zitten rechtstreeks aan.
U begrijpt dat mijn kleinzoon niets met de pedofiele  daden van zijn vader van doen heeft. Hij heeft het niet eens geweten en is net zoals zijn moeder en ik totaal verrast door de gebeurtenissen. Ik ben me ervan bewust dat dit een groot probleem gaat vormen binnen de school en dat dit een accuraat handelen uwerzijds vereist. Het moet voor Jelle mogelijk blijven om onderwijs op een zo goed mogelijke manier te volgen. Daarom verwacht ik van u dat de veiligheid van mijn kleinzoon gewaarborgd wordt binnen de VMBO-Thorbeckecollege.
De drie personen tegenover oma en Jelle geven toe dat gezien de omstandigheden er afspraken moeten worden gemaakt om het mogelijk te maken voor Jelle om inderdaad onderwijs binnen deze school te blijven volgen.
Jelle kijkt ongelovig toe hoe oma en de drie heren met moeilijke taal het probleem tackelen.
Over en weer worden voorstellen aangedragen.
Ze hebben het over gesprekken met de klassen.
Oma biedt aan om Jelle van en naar school te brengen.
Uiteindelijk bedankt oma de drie heren voor de goede samenwerking en het compromis wat er gesloten is.
Ze vraagt of ze willen waarschuwen als er problemen rijzen, zodat er een oplossing voor gevonden kan worden.
De directie van de school zegt toe dat in geval er problemen zijn, zij onmiddellijk contact met haar zullen opnemen.
Oma stelt voor dat Jelle pas overmorgen naar school toe komt, opdat de school dan de nodige voorbereidingen kan treffen.
Ze bedankt nogmaals de heren voor dit gesprek.
In de auto slaakt Jelle een zucht van verlichting.
Bedankt oma, je bent een schat dat je dit voor me hebt gedaan. Nou maar hopen dat het ook werkt.
Oma trekt een ernstig gezicht. Dat is maar afwachten, maar we hebben een poging gewaagd. Tijdens schooltijd zijn zij verantwoordelijk voor jouw veiligheid en het onderwijs dat ze geven. Je bent nog leerplichtig en dus moet je naar school.
Jelle zucht. Ik ben er anders niet gerust op. Ik weet niet of ik de komende tijd met mijn hoofd bij leren zit.
 
Pa van de Donk staat streng voor Fons.
Fons, ik wil dat je naar school gaat.
Je kunt niet eeuwig in huis blijven. Ik wil best samen met je naar de directeur gaan om wat zaken door te spreken. Ik heb daarom om half vijf vanmiddag een afspraak voor ons gemaakt met de directeur, de onderdirecteur en de vertrouwenspersoon. Ik weet dat je het moeilijk vind en ik eis dat dan ook "het probleem Jelle" doorgesproken wordt. Als het aan mij ligt vertrekt die jongen meteen van deze school. Je hebt even niks te maren, je gaat gewoon met me mee. Je moeder en ik vinden het belangrijk dat je de draad weer oppakt van vóór het gebeuren. Het leven stopt nu eenmaal niet bij zo....euh...iets.
Wij zijn zelf ook overdonderd, maar moeten gewoon verder met ons leven.